INTEGRITETSPOLICY

Rapide AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar ett säkert dataskydd. Vi säljer t.ex. aldrig sälja dina personuppgifter till andra. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss vid eventuella frågor

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all form av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Vi behöver samla in uppgifter olika personuppgifter och behandla dessa dels av rättsliga skäl men också för att kunna ge våra kunder bästa möjliga service.. Vi måste kunna svara på varför vi samlar in uppgifter, dvs vilket ändamål de är till för.

Ansvarig för insamlade uppgifter
Rapide AB, org.nr 556938-0727, Upplandsgatan 14, 111 23 Stockholm.   

Vilka personuppgifter samlas in och varför (ändamål) 

Ändamål

Köp av produkter


Typ av behandling av uppgift

Kommunikation gällande order/köp av produkter
Leverans av varor


Insamlad personuppgift

Namn  
Adress
Mailadress
Telefonnummer

Personnummer 

Kontaktuppgifter 

Betalningshistorik 

Köpinformation


Laglig grund
Fullgörande av köpeavtalet

Lagringsperiod
36 månader pga kunna hantera reklamationer och garantier
Vid skapande av kundkonto/medlemskap behålls datan tills kunden raderar sitt medlemskap

Ändamål

Bokningar av behandlingar


Typ av behandling av uppgift

Mottagande av bokningar
Om och avbokningar
Kommunikation kring bokning


Insamlad personuppgift

Namn  
Adress
Mailadress
Telefonnummer

Personnummer 

Kontaktuppgifter 

Betalningshistorik 

Köpinformation

Laglig grund
Fullgörande av tjänsteavtalet

Lagringsperiod
36 månader pga kunna hantera reklamationer och garantier
Vid skapande av kundkonto/medlemskap behålls datan tills kunden raderar sitt medlemskap


Ändamål
Hantering av kund

Typ av behandling av uppgift

Kommunikation kring ev frågor  

Korrespondens

Utredning av klagomål och support
Serviceärenden


Insamlad personuppgift

Namn
Mailadress
Telefonnummer
Adress 
Bokningsdata/kvitton

Laglig grund
Berättigat intresse. Nödvändig för att kunna ge kunden service

Lagringsperiod
Tills ärendet avslutats

Uppgifter som samlas in till vår kundklubb Brow Club 

Ändamål
Administration av medlemskap
Hantering av bonuspoäng
Överföring av bonus vid köp


Typ av behandling av uppgift

Korrekta uppgifter för att skicka ut erbjudanden och annan kommunikation gällande medlemskap


Insamlad personuppgift 

Namn
Mailadress
Telefonnummer
Adress 
Bokningsdata/kvitton


Laglig grund                                 
Fullgörande av avtal om medlemskap

Lagringsperiod
Tills kunden vill säga upp sitt medlemskap 


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT- lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
Du kan när som helst begära att få tillgång till uppgifterna vi samlat in

Rätt till rättelse.
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du som är medlem hos Rapide AB kan kontakta oss och begära ändring av uppgifter. Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig. Mejla till support@bookb.se och begär att alla uppgifter ska raderas.   

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.